Hart en bloedvaten

Hart en bloedvaten

In onze westerse wereld staan hart- en vaatziekten op de tweede plaats op de lijst van ziekten waar de meeste mensen aan overlijden. De kracht van homeopathie ligt hier voornamelijk in de preventie. En daar valt heel veel winst te halen!

Langdurige stress, drukte, verdriet, boosheid zijn factoren die een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Homeopathische middelen maken mensen weerbaarder en bewuster en helpen zo een crisissituatie voor het lijf voorkomen.

Aanleg: wanneer er hart- en vaatziekten in de familie voorkomen en met name bij vader of moeder, word je als kind mogelijk al met deze aanleg of zwakte geboren. In de klassieke homeopathie werken we met middelen die de kraan van de erfelijke belasting als het ware dichtdraaien.

En tenslotte hebben we dan de allerbelangrijkste middelen: de zgn. constitutiemiddelen. Hart- en vaatziekten horen tot de chronische ziekten en die genezen uit zichzelf niet. Het zelfgenezend vermogen moet geholpen worden. Dat doen we met geneesmiddelen die de constitutie versterken. De balans wordt hersteld en erger wordt voorkomen. Heel belangrijk bij deze groep ziekten!

De oorzaken voor het ontstaan van hart- en vaatziekten zijn complex. Herstel en de juiste preventie ontstaan dus ook niet door het af en toe voorschrijven van een middel. Er zal voorgeschreven moeten worden op al bovengenoemde facetten en regelmatig op consult komen is nodig, zodat de homeopaat het proces kan volgen en zonodig bijstellen.

Met homeopathie is het mogelijk op een prettige manier in goede gezondheid te blijven.