Emotionele klachten en rouw

Emotionele klachten en rouw

Dat homeopathie werkt bij fysieke klachten is bij veel mensen bekend. Maar homepathie is ook sterk werkzaam bij klachten, ontstaan door heftige gebeurtenissen, waardoor we emotioneel geraakt en verwond worden. Het kan dan gaan om het verlies van een dierbare, een echtscheiding, je baan kwijt raken. Of het van dichtbij meemaken van een ongeluk, slachtoffer zijn van incest of van een beroving. Het krijgen van een zware ziekte als kanker, of de zorg hebben voor iemand die ziek is. In principe allemaal gebeurtenissen waardoor je leven gekleurd wordt.

De impact kan zo groot zijn dat je gevoelens van angst en onrust blijft houden, soms nog lang na de gebeurtenis zelf. Alles wat we overdag niet kunnen verwerken blijft ons ’s nachts dan plagen, houdt ons uit de slaap. Of we zien nog steeds beelden op ons netvlies. Soms voelen we een vage onbenoembare onrust op de achtergrond of we raken depressief. De reguliere behandeling zal bijv bestaan uit anti-depressiva, maar daarmee wordt alleen maar iets onderdrukt.

Voor de verschillende vormen van emotioneel trauma hebben we in de homeopathie heel passende middelen. Heel precies passend bij de oorzaak, heel precies aansluitend bij hoe de klachten zich uiten. Op veilige en doeltreffende manier wordt het trauma zo sneller verwerkt, de rust keert terug.

Als voorbeeld het verhaal van een vrouw uit mijn praktijk: twee jaar geleden overleed haar moeder. Kort hierna barstte de bom in haar huwelijk en vertrok haar man, vrij plotseling. Door alle regelzaken die hierna kwamen en de zorg voor haar kleine kinderen, kwam deze vrouw helemaal niet toe aan het verwerken van dit verlies. Ze ontwikkelde ernstige slaapproblemen en kreeg geleidelijk aan steeds meer last van hyperventilatie. Ze kreeg van mij als onderdeel van haar behandeling een homeopathisch middel passend op het verlaten zijn, het verlies van dierbaren. Ook passend bij de boosheid die onder haar verdriet zat. Al na twee weken kon deze vrouw weer de nacht doorslapen en letterlijk en figuurlijk beter ademhalen. Ze bleef nog een tijdje onder behandeling om stabiliteit te krijgen.

Ik heb in mijn praktijk ook goede ervaringen in het behandelen van burn-out.